Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 7

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 20
2 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 30
3 31 Dave Frankes Richard de Wit 40
4 1 William Potgieter Harm Sijpkes 70
5 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 90
6 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 100
7 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 110
8 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 120
9 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 130
10 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 130
11 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 140
12 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 150
13 5 Andreas Post Yvonne Rozema 160
14 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 160
15 28 Wim Westerman Wim Bakker 170
16 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 180
17 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 210
18 29 Rikus Koning Marieke Koning 220
19 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 230
20 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 240
21 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 250
22 40 Frans Heere Berco van Echtelt 250
23 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 260
24 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 260
25 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 320
26 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 760
27 23 Ale Procee Feikje Krikke 880

Tourklasse - Proef 7

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 27 Pieter de Vries Esther de Vries 90
2 12 Peter Roorda Eelco Miedema 110
3 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 150
4 33 Peter Groenewold Bart Kruit 170
5 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 190
6 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 200
7 6 Geert Buist Martien Buist 210
8 21 Jelmer Spijksma Rudger 230
9 36 Petra Anna Storm Berte Post 240
10 18 Yde Roders Johan Weima 280
11 39 Joan Boelens Minne Boelens 400
12 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 450

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}