Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Eindklassement

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 607
2 1 William Potgieter Harm Sijpkes 759
3 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 768
4 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 786
5 31 Dave Frankes Richard de Wit 805
6 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 1037
7 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 1148
8 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 1153
9 28 Wim Westerman Wim Bakker 1162
10 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 1298
11 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 1313
12 5 Andreas Post Yvonne Rozema 1345
13 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 1404
14 29 Rikus Koning Marieke Koning 1449
15 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 1474
16 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 1553
17 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 1594
18 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 1639
19 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 1690
20 40 Frans Heere Berco van Echtelt 1711
21 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 1767
22 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 1788
23 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 1989
24 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 2046
25 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 2088
26 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 2774
27 23 Ale Procee Feikje Krikke 2937

Tourklasse - Eindklassement

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 12 Peter Roorda Eelco Miedema 977
2 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 1379
3 27 Pieter de Vries Esther de Vries 1534
4 21 Jelmer Spijksma Rudger 1668
5 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 1910
6 6 Geert Buist Martien Buist 1947
7 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 2145
8 18 Yde Roders Johan Weima 2392
9 33 Peter Groenewold Bart Kruit 2714
10 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 3014
11 39 Joan Boelens Minne Boelens 3031
12 36 Petra Anna Storm Berte Post 3319

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}