Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Eindklassement Zaterdag

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 388
2 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 507
3 1 William Potgieter Harm Sijpkes 509
4 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 546
5 31 Dave Frankes Richard de Wit 555
6 28 Wim Westerman Wim Bakker 612
7 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 657
8 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 713
9 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 758
10 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 833
11 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 888
12 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 924
13 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 953
14 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 954
15 5 Andreas Post Yvonne Rozema 945
16 29 Rikus Koning Marieke Koning 989
17 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 994
18 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 1024
19 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 1069
20 40 Frans Heere Berco van Echtelt 1071
21 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 1168
22 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 1200
23 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 1349
24 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 1368
25 23 Ale Procee Feikje Krikke 1387
26 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 1407
27 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 1426
28 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 1454

Tourklasse - Eindklassement Zaterdag

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 12 Peter Roorda Eelco Miedema 587
2 27 Pieter de Vries Esther de Vries 964
3 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 979
4 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 1078
5 6 Geert Buist Martien Buist 1327
6 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 1330
7 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 1445
8 18 Yde Roders Johan Weima 1512
9 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 1784
10 39 Joan Boelens Minne Boelens 1931
11 33 Peter Groenewold Bart Kruit 2074
12 36 Petra Anna Storm Berte Post 2499

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}