Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 5

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 0
2 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 0
3 1 William Potgieter Harm Sijpkes 20
4 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 20
5 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 20
6 28 Wim Westerman Wim Bakker 20
7 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 20
8 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 20
9 40 Frans Heere Berco van Echtelt 20
10 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 40
11 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 40
12 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 40
13 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 40
14 31 Dave Frankes Richard de Wit 40
15 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 40
16 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 40
17 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 60
18 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 60
19 5 Andreas Post Yvonne Rozema 60
20 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 60
21 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 80
22 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 100
23 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 100
24 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 100
25 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 100
26 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 100
27 29 Rikus Koning Marieke Koning 120
28 23 Ale Procee Feikje Krikke 160

Tourklasse - Proef 5

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 6 Geert Buist Martien Buist 80
2 12 Peter Roorda Eelco Miedema 80
3 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 100
4 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 120
5 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 120
6 33 Peter Groenewold Bart Kruit 130
7 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 140
8 27 Pieter de Vries Esther de Vries 150
9 18 Yde Roders Johan Weima 170
10 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 170
11 39 Joan Boelens Minne Boelens 190
12 36 Petra Anna Storm Berte Post 600

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}