Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 4

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 30
2 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 30
3 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 60
4 1 William Potgieter Harm Sijpkes 70
5 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 80
6 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 90
7 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 90
8 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 90
9 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 100
10 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 110
11 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 110
12 31 Dave Frankes Richard de Wit 120
13 29 Rikus Koning Marieke Koning 130
14 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 130
15 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 140
16 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 160
17 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 160
18 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 180
19 28 Wim Westerman Wim Bakker 180
20 40 Frans Heere Berco van Echtelt 180
21 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 190
22 23 Ale Procee Feikje Krikke 190
23 5 Andreas Post Yvonne Rozema 190
24 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 200
25 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 200
26 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 270
27 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 290
28 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 320

Tourklasse - Proef 4

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 12 Peter Roorda Eelco Miedema 80
2 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 90
3 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 140
4 27 Pieter de Vries Esther de Vries 140
5 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 160
6 6 Geert Buist Martien Buist 190
7 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 180
8 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 200
9 33 Peter Groenewold Bart Kruit 200
10 36 Petra Anna Storm Berte Post 250
11 18 Yde Roders Johan Weima 270
12 39 Joan Boelens Minne Boelens 250

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}