Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 6

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 80
2 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 110
3 1 William Potgieter Harm Sijpkes 180
4 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 180
5 31 Dave Frankes Richard de Wit 210
6 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 230
7 5 Andreas Post Yvonne Rozema 240
8 29 Rikus Koning Marieke Koning 240
9 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 240
10 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 260
11 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 290
12 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 300
13 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 300
14 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 310
15 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 340
16 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 350
17 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 360
18 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 380
19 28 Wim Westerman Wim Bakker 380
20 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 390
21 40 Frans Heere Berco van Echtelt 390
22 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 420
23 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 430
24 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 470
25 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 470
26 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 560
27 23 Ale Procee Feikje Krikke 670

Tourklasse - Proef 6

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 250
2 12 Peter Roorda Eelco Miedema 280
3 21 Jelmer Spijksma Rudger 360
4 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 390
5 6 Geert Buist Martien Buist 410
6 33 Peter Groenewold Bart Kruit 470
7 27 Pieter de Vries Esther de Vries 480
8 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 500
9 36 Petra Anna Storm Berte Post 580
10 18 Yde Roders Johan Weima 600
11 39 Joan Boelens Minne Boelens 700
12 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 780

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}