Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 3

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 28 Wim Westerman Wim Bakker 10
2 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 60
3 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 80
4 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 100
5 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 100
6 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 100
7 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 110
8 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 110
9 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 110
10 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 120
11 1 William Potgieter Harm Sijpkes 130
12 5 Andreas Post Yvonne Rozema 130
13 40 Frans Heere Berco van Echtelt 130
14 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 140
15 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 140
16 29 Rikus Koning Marieke Koning 140
17 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 140
18 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 150
19 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 150
20 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 160
21 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 160
22 31 Dave Frankes Richard de Wit 170
23 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 170
24 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 180
25 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 190
26 23 Ale Procee Feikje Krikke 230
27 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 370
28 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 420

Tourklasse - Proef 3

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 6 Geert Buist Martien Buist 110
2 27 Pieter de Vries Esther de Vries 120
3 12 Peter Roorda Eelco Miedema 130
4 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 150
5 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 150
6 33 Peter Groenewold Bart Kruit 170
7 39 Joan Boelens Minne Boelens 180
8 36 Petra Anna Storm Berte Post 200
9 18 Yde Roders Johan Weima 210
10 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 210
11 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 220
12 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 220

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}