Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 2

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 80
2 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 80
3 31 Dave Frankes Richard de Wit 100
4 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 100
5 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 100
6 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 110
7 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 130
8 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 130
9 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 140
10 28 Wim Westerman Wim Bakker 140
11 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 150
12 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 160
13 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 160
14 23 Ale Procee Feikje Krikke 170
15 1 William Potgieter Harm Sijpkes 180
16 5 Andreas Post Yvonne Rozema 200
17 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 210
18 40 Frans Heere Berco van Echtelt 210
19 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 220
20 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 220
21 29 Rikus Koning Marieke Koning 240
22 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 290
23 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 330
24 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 340
25 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 440
26 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 460
27 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 500
28 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 500

Tourklasse - Proef 2

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 12 Peter Roorda Eelco Miedema 70
2 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 180
3 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 190
4 9 Marc Kammeraad Ronald Wagelaar 250
5 27 Pieter de Vries Esther de Vries 260
6 18 Yde Roders Johan Weima 370
7 6 Geert Buist Martien Buist 390
8 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 410
9 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 420
10 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 520
11 39 Joan Boelens Minne Boelens 540
12 36 Petra Anna Storm Berte Post 700
13 33 Peter Groenewold Bart Kruit 800

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}