Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Eindklassement vrijdag

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 150
2 31 Dave Frankes Richard de Wit 190
3 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 200
4 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 250
5 1 William Potgieter Harm Sijpkes 270
6 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 330
7 28 Wim Westerman Wim Bakker 370
8 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 400
9 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 440
10 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 440
11 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 480
12 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 500
13 5 Andreas Post Yvonne Rozema 530
14 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 540
15 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 560
16 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 560
17 29 Rikus Koning Marieke Koning 570
18 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 610
19 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 630
20 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 650
21 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 660
22 40 Frans Heere Berco van Echtelt 710
23 23 Ale Procee Feikje Krikke 760
24 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 810
25 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 980
26 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 980
27 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 1120
28 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 1120

Tourklasse - Eindklassement vrijdag

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 12 Peter Roorda Eelco Miedema 290
2 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 510
3 27 Pieter de Vries Esther de Vries 550
4 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 620
5 18 Yde Roders Johan Weima 850
6 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 910
7 6 Geert Buist Martien Buist 930
8 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 960
9 9 Marc Kammeraad Ronald Wagelaar 990
10 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 1110
11 39 Joan Boelens Minne Boelens 1220
12 36 Petra Anna Storm Berte Post 1440
13 33 Peter Groenewold Bart Kruit 1480

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}