Powered by Ignition

De uitslagen van

November Classic 2018

Vorige pagina

Sportklasse - Proef 1

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 19 Jeen Wilkens Gerry Okkema 70
2 1 William Potgieter Harm Sijpkes 90
3 31 Dave Frankes Richard de Wit 90
4 10 Ridsert van der Geest Moniek van der Geest 120
5 13 Harmen Visser Sjaerd Elzinga 120
6 32 Albert Tolman Hidde van der Galien 170
7 38 Douwe van der Wal Jan-Harmen Akkerman 210
8 28 Wim Westerman Wim Bakker 230
9 17 Reinder Benedictus Lammert Postma 290
10 20 Geesje Dijkstra Trix Strikwerda 300
11 7 Frits Bergman Elisabeth Bergman 320
12 22 Paulus Strikwerda Anne Drayer 320
13 5 Andreas Post Yvonne Rozema 330
14 29 Rikus Koning Marieke Koning 330
15 8 Joop Zijlstra Jan Douwe Gerbranda 340
16 16 Wybe Kooistra Jan Wiebe Tolman 340
17 25 Ingrid Droogers Gerard Droogers 340
18 2 Hans Tamsma Gerard Van Schepen 400
19 11 Anne de Haan Martijn van der Meer 420
20 37 Jan van Cleef Gjalt Douwenga 480
21 14 Johan Westerman Folkert Brouwer 500
22 40 Frans Heere Berco van Echtelt 500
23 26 Tiete Poelman Jacqueline Poelman 520
24 35 Martijn Lourenz Marcel Langerak 520
25 4 Peter Rijpstra Marcel Horjus 540
26 23 Ale Procee Feikje Krikke 590
27 30 Frans Poorte IdeJan Woltman 620
28 34 Ben Kerkhof Evert Koopmans 620

Sportklasse - Proef 1

Positie Equipe Naam Strafpunten
1 12 Peter Roorda Eelco Miedema 220
2 27 Pieter de Vries Esther de Vries 290
3 3 Pieter Westra Jurjen Ypma 330
4 24 Johan Hiemstra Jacob Haarsma 390
5 21 Jelmer Spijksma Gosse Kooi 430
6 18 Yde Roders Johan Weima 480
7 6 Geert Buist Martien Buist 540
8 15 Dirk Keizer Gerrit-Jelle Regts 540
9 33 Peter Groenewold Bart Kruit 680
10 39 Joan Boelens Minne Boelens 680
11 41 Jelte Jongsma Falco Tuinman 700
12 36 Petra Anna Storm Berte Post 740
13 9 Marc Kammeraad Ronald Wagelaar 740

{{ c.teamName }}

{{ c.driverName }}, {{ c.navigatorName }}
{{ c.message }}